Ægteskabssager: separation/skilsmisse

Ægteskabssager handler om separation/skilsmisse. Der skal ved separation/skilsmisse tages stilling til ægtefællebidrag og lejemål, der har tjent til fælles bolig.

Sagen starter i Statsforvaltningen. Hvis der er uenighed om ægtefællebisrag og/eller hvem der skal overtage et fælles lejemål oversendes sagen til retten. Hvis sagen går i retten, er der mulighed for at søge fri proces, hvis man opfylder de økonomiske betingelser. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten.