Brit Elling

britelling-photo
britelling-photo
Advokat
27 11 19 09

Baggrund

Uddannelser:

Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet 1992.

Uddannet mediator 2010

Beskikkelse/møderet

Advokat 2001

Møderet for landsret 2006

Møderet for Højesteret 2012

Karriere:

Beskæftiget mig med familieret som speciale i 15 år og været selvstændig siden 2012.

Medlemskaber:

Danske famileadvokater

Yder offentlig retshjælp i Kringlegangen

Udgivelser:

”Vi skal giftes” 1. udgave udgivet 2008

Sprog:

Engelsk og de nordiske sprog.

Kompetencer

Jeg rådgiver og assisterer klienter i forbindelse med:

 • Indgåelse af ægteskaber
 • Ægtepagter – regulering af formueordningen under ægteskab – særeje/fælleseje
 • Separation/skilsmisse
 • Bodeling og økonomisk opgør af særeje
 • Økonomiske opgør mellem ugift samlevende
 • Forældremyndighedssager
 • Bopælssager
 • Samværssager
 • Tvangsanbringelser
 • Børnebortførelser
 • Børnebidragssager
 • Arv og testamente
 • International familieret indenfor samme områder