Spørgsmål og Svar

Koster det ikke en formue at gå til advokat:
Timeprisen er høj, men du binder dig ikke til mere, end du aftaler.
Vi aftaler dit forløb, og du kan til enhver tid sige stop.
Vi aftaler også helt konkret, hvilke opgaver jeg skal udføre, så du hele tiden ved, hvad du kommer til at betale og for hvad.

Hvordan skal jeg forholde mig under sagens forløb:
Jeg anbefaler, at man forholder sig roligt og stabilt overfor børn og holder de aftaler, der er indgået, også selvom den anden forælder ”støjer” og er ustabil.

Må jeg selv flytte uden mine børn i forbindelse med et samlivsophør:
Ja, men jeg anbefaler, at man bliver boende i den fælles bolig indtil der er klarhed over børnenes fremtidige forhold.

Må jeg flytte med mine børn i forbindelse med et samlivsophør:
Nej, flytning af børn kræver enighed mellem forældrene.

Kan advokat have møde med både mig og min eks:
Nej. En advokat kan kun repræsentere den ene part i en sag.

Må jeg foretage arbejde på ejendommen selvom der ikke er sket bodeling:
Ja, hvis det er en ejendom, som du selv er medejer af, men jeg anbefaler, at man ikke foretager forbedringsarbejder, før der er enighed om bodeling eller det økonomiske opgør.

Hvor gammel skal et barn være for selv at bestemme, hvor det vil bo:
Der er ingen aldersgrænse for, hvornår børn selv bestemmer.
Børn kan altså indkaldes til børnesamtaler i både Statsforvaltning og byret, hvis barnet skønnes at være modent nok.

Skal advokaten med i Statsforvaltningen:
Det bestemmer du. Det kan ofte være en rigtig god ide.

Kan man klage over en afgørelse:
I Danmark har vi et to-instans system, og det betyder, at man som udgangspunkt altid kan klage over en 1. instans afgørelse.
En samværsafgørelse kan påklages til Ankestyrelsen.
En bopælssag og en forældremyndighedssag kan ankes til landsretten.

Hvor lang tid tager en børnesag:
Der er lang sagsbehandlingstid for børnesager – både i Statsforvaltningen og i retten. Der kan raskt væk gå et år, før en sag er afgjort.

Hvor lang tid gælder en samværsafgørelse eller afgørelse i øvrigt:
Indtil der er truffet anden afgørelse, eller barnet er myndigt.