Udtalelse vedrørende bodeling

Klientudtalelse vedrørende bodeling

Når man står midt i en skilsmisse eller separation, kan det være svært at bevare  overblikket og holde følelserne under kontrol. Klientens følelsesbetonede tilstand står ofte i skarp kontrast til advokatens nøgterne tilgang til en bodeling.

Økonomi er omdrejningspunktet i bodelingssager, men for advokat Brit Elling  handler bodeling om mere og andet end penge. Det handler lige så meget om mennesket, der står midt i en bodeling.

Det mærker man som klient.

”Det er ikke kun hardcore business for hende. Det er også, at jeg bruger 5-10 minutter på at sidde og vælte i stolen, og så går vi i gang med arbejdet”, fortæller Lone S., der bruger Brit Elling som rådgiver i en bodelingssag mod sin forhenværende partner.

”Brit er knivskarp på det juridiske, og så rummer hun mig samtidig som menneske. Det er den kombination, der gør samarbejdet med Brit omkring bodeling til en både professionel og tryg proces”.

I en bodelingssag er det vigtigt at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Der er mange ting at tage hensyn til – og lige så mange beslutninger at træffe på et meget kaotisk tidspunkt af ens liv.

”Brit skaber struktur og overblik i noget, der er uoverskueligt for mig”, siger Lone S.

”Det er ikke noget med, at hun siger, at vi skal gå den og den vej. Hun spørger mig, hvilke muligheder jeg ser i det. Så samler hun op og fortæller, hvilke muligheder hun ser – og så snakker vi sammen om, hvilken vej der er strategisk beds at gå”.

”Det, der betyder rigtigt meget, er, at hun inddrager mig i processen og lader mig tage beslutningerne. Hun folder mulighederne ud for mig, så jeg kan træffe et valg”.

Herudover har Lone S. udtalt følgende: ”Jeg betaler med glæde min faktura, fordi jeg føler mig mødt i den proces, som jeg er i”.

Lone S